ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าว

 

คณะกรรมการนักเรียน

 1. เด็กชายอนุกูล ทาแน่น                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         ประธานนักเรียน

 2. เด็กหญิงเกดกนก มัทจิต                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         รองประธานนักเรียน

 3. เด็กหญิงประภาวรรณ กงวิลัย         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        รองประธานนักเรียน

 4. เด็กชายวุฒิพงษ์ สนวา                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         คณะกรรมการ

 5. เด็กชายคณภรณ์ กลุ่มยา                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2          คณะกรรมการ

 6. เด็กชายดิลกธรรม เมืองจันทร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          คณะกรรมการ

 7. เด็กชายธนาธิป เลพล                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         คณะกรรมการ

 8. เด็กชายกิตติพัฒน์ พั้วโพธิ์             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         คณะกรรมการ

 9. เด็กชายไพศาล เววิชัยโก                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         คณะกรรมการ

 10. เด็กชายอนุพงษ์ สมบัติ                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         คณะกรรมการ

 11. เด็กหญิงสุรัชวดี จันทร์เทพ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         คณะกรรมการ

 12. เด็กหญิงอรฤดี วงษ์ศรีแก้ว                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         คณะกรรมการ

 13. เด็กหญิงปรีดา พลทัสสา                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        คณะกรรมการ

 14. เด็กชายอนุชา ภูศรีโสม                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        คณะกรรมการ

 15. เด็กชายจักรพันธ์ สุดพรม                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         คณะกรรมการ

 16. เด็กชายณัฐพล ท้าวมิตร                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         คณะกรรมการ

 17. เด็กชายประสิทธิ์ พลนุรักษ์                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         คณะกรรมการ

 18. เด็กชายอนุวัฒน์ สำราญดี                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         คณะกรรมการ

 19. เด็กหญิงนิภา ทาวัน                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        คณะกรรมการ

 20. เด็กชายสยาม รินทา                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         คณะกรรมการ

 21. เด็กชายจีรศักดิ์ จันทร์ชมพู                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         คณะกรรมการ

 22. เด็กชายธวัชชัย หลักคำ                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         คณะกรรมการ

 23. เด็กชายวายุ กิจเกวียน                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          คณะกรรมการ

 24. เด็กชายวุฒิกร ริพิมพ์                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         คณะกรรมการ

 25. เด็กหญิงใบเฟริ์น ทองคำ                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         คณะกรรมการ

 26.  เด็กหญิงพรรพษา แก้วดินเหนียว       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         คณะกรรมการ

 27. เด็กหญิงศิริลักษณ์ มาสขาว                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        คณะกรรมการ

 28.  เด็กหญิงปิยะดา ระหา                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         คณะกรรมการ

 29. เด็กหญิงกชพร ฤทธิ์จันทร์                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         คณะกรรมการ

 30. เด็กหญิงวนัชพร กิจพรมมา                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         คณะกรรมการ

 31. เด็กหญิงรุ่งนภา สีพล                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        คณะกรรมการ

 32. เด็กหญิงวีรชา คงยาง                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        คณะกรรมการ

 33. เด็กหญิงบัวแก้ว แก้วชูมา                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        คณะกรรมการ

 34. เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์ฐะ                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        คณะกรรมการ

 35. เด็กชายธนายุทธ  จันทร์ทอง                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        คณะกรรมการ

 36. เด็กชายสุรทัศน์ บุญจันทร์                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        คณะกรรมการ

 37. เด็กชายศราวุธ ไชยชนะแสง                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        คณะกรรมการ

 38. เด็กชายสิทธิพันธ์ เดชเสน                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        คณะกรรมการ

 39. เด็กชายวุฒิพงศ์ มีแผ้ว                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        คณะกรรมการ

 40. เด็กชายพงศ์เพชร โตเกิด                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        คณะกรรมการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-08-07 09:52:42 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพร้าว

นางทิพย์พัชรากร อึ้งเจริญไพศาล
นางสาวพรพิมล ปาเวียง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,986
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: 042001050 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นันท์นภัส ดุษฎี โทรศัพท์: 0918644359 อีเมล์: i_pookpui@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]