โรงเรียนบ้านกกทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านกกทอง

 

                                        คณะกรรมการนักเรียน

 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1.ด.ช.สุริยะ วิจิตรปัญญา

ประธาน กรรมการ

2.ด.ญ.สรัลพร สิงห์เดชะ

รองประธานกรรมการ

3.ด.ช.กิตติศักดิ์  ลุนะหา

กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน

4.ด.ช.เจษฎา ก้อมมะณี

กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน

5.ด.ช.อดิศักดิ์  ต้นพนม

กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน

6.ด.ญ.อนุศรา  ธรรมผาลา

กรรมการฝ่ายกิจกรรมสหกรณ์

7.ด.ญ.ดวงดาว  สุริวงค์

กรรมการฝ่ายกิจกรรมสหกรณ์

6.ด.ญ.พลอยชยา  ธรรมผาลา

กรรมการฝ่ายกิจกรรมสหกรณ์

7.ด.ญ.นฤเนตร  มูลที

กรรมการฝ่ายบริการ

7.ด.ญ.อารีรัตน์  อุปนันท์

กรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด

8.ด.ช.ศักดิ์ณรงค์  ศรีลาพัฒน์

กรรมการฝ่ายกิจกรรม

9.ด.ญ.เปรมมิกา  ไชยสิงห์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

10.ด.ญ.ประไพร  แสงโสดา

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

11.ด.ญ.พัชรี  ชูอินทร์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

12.ด.ญ.ธัญญารัตน์  สุติยะวัน

กรรมการฝ่ายพยาบาล

13.ด.ญ.พิมพ์มาดา  หิรัญโท

กรรมการฝ่ายพยาบาล

14.ด.ญ.จีรนันท์  บุญยพันธ์

กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-28 13:42:57 น.

นายสุพจน์ นาเลาห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกกทอง

นางทิพยา เกศเกื้อวิริยะนนท์
นางกรรณิการ์ แสงโสดา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,739
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกกทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042870359 อีเมล์: kokthong@loei1.go.th/
เว็บมาสเตอร์:: ทีปกร โพธิ์จันทร์ โทรศัพท์: 0872147995 อีเมล์: 42010010
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]