• กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย

 

1    เด็กชายธนณัฐ  สุวอ                                ประธานนักเรียน              ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

2.   เด็กชายวสันต์  ไชยจันดา                         รองประธาน                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

3.   เด็กหญิงกัลยาณี  เศษวันโคตร                  ปฎิคม                           ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

4.   เด็กหญิงอารียา พิทักษา                           ปฎิคม                            ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                     

5.  เด็กหญิงอารีรัตน์  เอี่ยมวิลัย                      ปฏิคม                            ชั้นประถมสึกษาปีที่  4

6.  เด็กชายศักดิ์ดา  พิมพ์พันธ์                        กรรมการ                        ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

7.  เด็กชายชนะชัย  สิงห์เข้าจ้ำ                       กรรมการ                         ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 8.  เด็กชายโตมร  เยาะสูงเนิน                       เหรัญญิก                         ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 9.  เด็กชายธนวัฒน์ จำเนียร                          เหรัญญิก                         ชั้นประถมสึกษาปีที่  5

 10.  เด็กชายกิตติศักดิ์  ผิวช่วง                      กรรมการ/เลขานุการ         ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.

ไม่พบข้อมูล
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย

นางพชพร แก้วเมืองกลาง
นางสมรัก เหล่าภักดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,719
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0830207979 อีเมล์: hinha.170school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อลัน พิมพ์อ้น โทรศัพท์: 0931019707 อีเมล์: alanphimon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]