โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์

 

นายชัยวัฒน์  กัลยาพรม                ประธานนักเรียน

น.ส.เมธาวี  สินธุกุต                       รองประธานนักเรัยน

นายเพิ่มพงษ์  ภูนาเรียง                รองประธานนักเรัยน

น.ส.สุธิดา  สายสุริยา                     เลขานุการ

นายเดชดำรงค์  วัตตุโส                 กรรมการ

น.ส.วันวิสา  ญาติวงศ์                    กรรมการ

น.ส.รวิภา  ทามาตร                       กรรมการ

น.ส.ศศิธร  เลพล                           เหรัญญิก

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.

ไม่พบข้อมูล
นายธวัชชัย สำราญวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์

นางรัตรดา เหล่าสิทธิ์
นางสาวชณัญกาญจน์ สนธิพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,731
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043894220 อีเมล์: nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐณิชา ศรีจำนงค์ โทรศัพท์: 0810553993 อีเมล์: nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]