สารสนเทศโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

 

นางสาวณัฐณิชา  ชื่นอุทัย  ประธานสภานักเรียน

นางสาวรวิวรรณ  คงแดง  รองประธานสภานักเรียน

นางสาวนพวรรณ  เวียงธันวา รองประธานสภานักเรียน

นางสาวส่องแสง  วนาเฉลิมพร  รองประธานสภานักเรียน

นางสาวสุพิชญา อาชนรากิจ  เลขานุการ

นางสาวพิมพ์สุดา  แก้วมณี   ฝ่ายปฏิคม

นางสาวอาภาพร  พนาเวฬุมาศ  ฝ่ายปฏิคม

นายพิทยา  ไชยา  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวมาลาตรี  ไม่มีนามสกุลตาม ทร.14 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายนำชัย  กาลังใจ ฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์

นายจิรายุทธ มะโนเมือง  ฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์

นายฉลองรัช  บุญเพ็ชร  ฝ่ายกิจกรรม

นายสมรัก  นันตา  ฝ่ายกิจกรรม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-03 16:58:16 น.

นายกฤษณะ เครืออยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าสองยางวิทยาคม

นางสาวชุติปัญญ์ ล่อกา
นางสาวพรภนา แสนยะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,449
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 55589101 อีเมล์: tsyschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรวรรณ จุ้ยต่าย โทรศัพท์: 055589101 อีเมล์: korawanjui@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]