โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง

 

1. เด็กชายพันศักดิ์  แก้ววิจิตร           ประธานนักเรียน

2. เด็กหญิงสุจิตรา  เพชรคง              รองประธาาน

3. เด็กหญิงชลิตา  วันดี                     กรรมการ

4.  ด็กชายวรฤิทธฺ์  วัตพล                  กรรมการ

5.  เด็กชายธนากร  พรหมอยู่             กรรมการ

6.  เด็กหญิงทานตะวัน  ด้วงรอด        กรรมการ

8.  เด็กหญิงจิณณารักษื  หวานนุ่น      กรรมการ

9.  เด็กชายณัฐพล  ส่งศรี                  กรรมการ

10. เด็กหญิงรัตติกาล  น้อมโสมศรี     กรรมการ

11. เด็กชายธีระวัฒน์    ดำชุม             กรรมการ

12. เด็กชายจีรวิทย์  หยูตุ้ง                 กรรมการ

13. เด็กชายอรรถชัย  รัตตะ                 กรรมการ

14. เด็กหญิงญาณิศา  เกื้อเพชร          กรรมการ

15.  เด็กหญิงกุลธิดา  สามงามชิง        กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-25 12:10:57 น.

นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านเขาหลาง

นางสาววรรณา มณีกุล
นายเกียรติพงษ์ ช่วยบำรุงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,605
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โทรศัพท์: 077510293 อีเมล์: khaolang005@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุวธิดา เลาหะสราญ โทรศัพท์: 0936782031 อีเมล์: chimwaree@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]