โรงเรียนบ้านสุโสะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านสุโสะ

 

ประธาน
นางสาวอามีด๊ะ  เจะมะสอง

รองประธาน
นางสาวสาวีย๊ะ  มะดีเยาะ

เลขานุการ
เด็กหญิงโซฟีนา  แวสะนิ
เด็กหญิงโสรยา  แนลูแล

ปฏิคม
นายนัสรี  บารา
เด็กชายดุนญา  สะมะ

กรรมการ
เด็กหญิงสวยบะ  แห่เหล็ม
เด็กหญิงอามีเน๊าะ  อูเซ็ง
เด็กหญิงซาวิณี  เลาะปนสา
เด็กหญิงนูรฮายาตี  ชาลา
เด็กชายบายฮากี  ลือไมติง
เด็กชายฟรุกรณ์  ทาเน๊าะ
เด็กหญิงยาวาตี  กระโด
เด็กหญิงคอปีเซ๊าะ  อาแว
เด็กชายอับดุลเลาะ  เจะมะสอง
เด็กชายอนันต์  มะแซจะแหน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-11-19 07:34:36 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสุโสะ
นายอรรถพร ทองคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสุโสะ

นายทวี สมหวัง
นางสาวชุลีพร นกเขียวสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,730
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสุโสะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: school_206@sk3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายทวี สมหวัง โทรศัพท์: 0863708014 อีเมล์: somwang17@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]