โรงเรียนปัญญาวุธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
แบบประเมินผลกิจกรรม

กิจกรรมระชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมไหว้ครู 60
กิจกรรม DLIT
กิจกรรมกีฬาสี 2560

 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
ศุนย์คอมพิวเตอร์

งานพัฒนาบุคลากร
งานบริการ
งานระบบอินเตอร์เน็ต
ผลงานดีเด่น

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุธ

 

นายกิตติพันธ์ หนูรักษ์  ประธาคณะกรรมการนักเรียน

นายวีระวุฒิ ช่วยมาก  รองประธาน

นายเพชรคำไพร  ขุนชิต  เลขานุการ

น.ส.สุนิฐา  เลือนจันทร์  ประชาสัมพนธ์

น.ส.จันทิมา ศรีราม  เหรัญญิก

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-30 14:00:09 น.

นายสมหมาย กรดเต็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปัญญาวุธ

นางสาวกมลรัตน์ บุญเรืองขาว
นางทิพวรรณ ชูตรัง

สือออนไลน์

ครูวิลารัศมิ์ รักธรรม
ครูนิตยา อนุวัฒนวงค์
ครูทิพวรรณ ชูตรัง
ครูกมลรัตน์ บุญเรืองขาว 
ครูประจวบ บุญจันทร์
ครูผุสดี คงไข
ครูวิมล หนูนุ่ม
ครูผุสดี คงไข่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,776
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: pw_pan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: jraktham@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]