โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

 

พันธกิจ

                  1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา

                  2.  ส่งเสริมให้ผุ้เรียนดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

                  3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัมนาอย่างต่อเนื่อง

                  4.  ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์หลัก

                 1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                 2.  ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียง

                 3.  ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมารตรฐานวิชาชีพ

                 4.  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากชุมชน

                 3.สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและได้รับความเชื่อถือศรัทธาเพิ่มขึ้น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:09:01 น.

ไม่พบข้อมูล
ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

นางสมพิศ มั่นคง
นายจิรศักดิ์ ขันอาษาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,716
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038390579 อีเมล์: watklangdon@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุพัตรา สิงห์พริ้ง โทรศัพท์: 0895458713 อีเมล์: supattra.mano@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]