โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์

 

2  พันธกิจของโรงเรียน

2.1 จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม

2.3 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-29 10:51:46 น.

นายสวัสดิ์ ชานุชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าสวรรค์

นางสาวเจนจิรา ทองปั้น
นางผ่องศรี ธรรมจินโณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,771
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042072673 อีเมล์: Thasawan@loeione.net
เว็บมาสเตอร์:: พีระศักดิ์ โสประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0819549668 อีเมล์: thasawan@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]