โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

 

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์และผลผลิตอย่างเป็นระบบยั่งยืน

2. พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลความสำเร็จตามมาตรฐานสู่ความเป็น         เลิศ

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพ ครอบคลุมความสำเร็จและผลผลิตของ      การพัฒนา

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะ

5. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ด้านกายภาพตามนโยบายโรงเรียนน่าอยู่

6. พัฒนาและส่งเสริมตามนโยบายสถานศึกษา 3D (Democracy, Decency,

     Drug Free)

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:17:15 น.

ไม่พบข้อมูล
นายนิติพงษ์ ยาวไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โยธินบูรณะ เพชรบุรี

นางจันทนา พิทักษานุรัตน์
นางเอมอร อ้อยทิพย์







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,420
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 032-562305 อีเมล์: yothinphet.net@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิสิทธิ์ วงศ์พันธุ์ทอง โทรศัพท์: 0861755949 อีเมล์: apisit42yim@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]