โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
286
289
575
13
ม.2
247
268
515
14
ม.3
250
266
516
13
รวมมัธยมต้น
783
823
1,606
40
ม.4
99
191
290
10
ม.5
85
165
250
7
ม.6
113
217
330
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,080
1,396
2,476
64
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นายบุญส่ง สมุทรเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นายศิริชัย หอมดวงศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นางสุรีย์ ใบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นายปราโมทย์ กอบพิมาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นางสุภาวดี ปิติทานันท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร

นางสาววิริยาภรณ์ เกตุพันธ์
นางนงเยาว์ ภิญโญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โทรศัพท์: 038-694195 อีเมล์: info@mpp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วิชุดา คำดี โทรศัพท์: 0831383356 อีเมล์: minkolala@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ