• Social Network
 • ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  5
  4
  9
  1
  อนุบาล 3
  8
  7
  15
  1
  รวม อนุบาล
  13
  11
  24
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  5
  12
  17
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  9
  7
  16
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  12
  7
  19
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  10
  12
  22
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  16
  14
  30
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  8
  11
  19
  1
  รวมประถม
  60
  63
  123
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  12
  12
  24
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  17
  16
  33
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  20
  13
  33
  1
  รวมมัธยมต้น
  49
  41
  90
  3
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  122
  115
  237
  11

  ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

  Loading...

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุฒิ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุภัตรา กะการดี

 • นายวสันต์ เผือกพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,386
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037540547 อีเมล์: orporpo@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิรพงษ์ โมห้างหว้า โทรศัพท์: 087-8750790 อีเมล์: sanyabom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]