• Social Network
 • ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  11
  5
  16
  1
  อนุบาล 3
  4
  4
  8
  1
  รวม อนุบาล
  15
  9
  24
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  7
  9
  16
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  7
  11
  18
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  9
  8
  17
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  13
  6
  19
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  10
  13
  23
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  17
  14
  31
  1
  รวมประถม
  63
  61
  124
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  12
  17
  29
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  13
  11
  24
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  16
  16
  32
  1
  รวมมัธยมต้น
  41
  44
  85
  3
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  119
  114
  233
  11

  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

  Loading...

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุฒิ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุพัตรา ยิ่งสุข

 • นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,836
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037540547 อีเมล์: orporpo@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิรพงษ์ โมห้างหว้า โทรศัพท์: 087-8750790 อีเมล์: sanyabom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]