โรงเรียนบ้านฝ้าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 


 • ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  10
  6
  16
  1
  อนุบาล 3
  11
  15
  26
  1
  รวม อนุบาล
  21
  21
  42
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  13
  15
  28
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  15
  19
  34
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  10
  13
  23
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  16
  14
  30
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  15
  18
  33
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  11
  15
  26
  1
  รวมประถม
  80
  94
  174
  10
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  14
  13
  27
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  9
  15
  24
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  12
  19
  31
  2
  รวมมัธยมต้น
  35
  47
  82
  5
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  136
  162
  298
  17

  ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

  Loading...

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรชัย นามปราศัย
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประกายเพชร ทับทิมไสย

 • นางขนิษฐา หาญสมบัติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,158
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านฝ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 044666292 อีเมล์: banfai.br3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชุตินันท์ นิลสูงเนิน โทรศัพท์: 0982400594 อีเมล์: namishikojung@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]