• Facebook
 • E-Service
 • SMART++

  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Education Area Management Support System : AMSS++ Version 5.21 หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน

 • ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  11
  10
  21
  1
  อนุบาล 3
  12
  7
  19
  1
  รวม อนุบาล
  23
  17
  40
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  13
  10
  23
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  11
  12
  23
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  11
  18
  29
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  11
  19
  30
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  9
  8
  17
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  18
  12
  30
  2
  รวมประถม
  73
  79
  152
  8
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  15
  2
  17
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  10
  11
  21
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  7
  10
  17
  1
  รวมมัธยมต้น
  32
  23
  55
  3
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  128
  119
  247
  13

  ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

  Loading...

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพศาล หงษ์ชูตา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกรรณิกา สมบัติวงศ์

 • นางสาวชมพูนุช ชมภูทัศน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,402
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042497900 อีเมล์: School.obec.go.th/hui_l
เว็บมาสเตอร์:: นายปริญ คล่องแคล่ว โทรศัพท์: 0823022019 อีเมล์: goo_am_tae_@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]