• เว็ปไชต์ที่เกี่ยวข้อง
 • แบบลงเวลาปฏิบัติราชการ
 • ผลงานทางวิชาการของครู
 • ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  0
  0
  0
  1
  อนุบาล 3
  0
  0
  0
  1
  รวม อนุบาล
  0
  0
  0
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  0
  0
  0
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  0
  0
  0
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  0
  0
  0
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  2
  รวมประถม
  0
  0
  0
  13
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  0
  0
  0
  3
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  0
  0
  0
  3
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  0
  0
  0
  3
  รวมมัธยมต้น
  0
  0
  0
  9
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  3
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  3
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  3
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  9
  รวมทั้งหมด
  0
  0
  0
  33

  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

  Loading...

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุพจน์ ชะพินใจ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางขนิษฐา โสธรรมมงคล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวกนกวรรณ ค้มยา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุชานารถ แสนสุข

 • นางสาวลัดดา มาให้ทรัพย์







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,910
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: 043221751 อีเมล์: sskhonkaen@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมยศ ฟักนาค โทรศัพท์: 0853256178 อีเมล์: kru.somyot.f@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]