โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 


 • ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 3
  0
  0
  0
  0
  รวม อนุบาล
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  รวมประถม
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  189
  216
  405
  12
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  164
  248
  412
  11
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  165
  222
  387
  11
  รวมมัธยมต้น
  518
  686
  1,204
  34
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  117
  217
  334
  11
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  124
  206
  330
  11
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  125
  188
  313
  11
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  366
  611
  977
  33
  รวมทั้งหมด
  884
  1,297
  2,181
  67

  ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

  Loading...

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคมสันต์ ชุมอภัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชิต เถาว์เมฆ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธรณ์เทพ สร้อยสูงเนิน

 • นางยุวดี จันทร์โพธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,992
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0-4329-1711 อีเมล์: pwwk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ชัชชัย พระราช โทรศัพท์: 08195450 อีเมล์: chatkankae@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]