โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 


 • ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 3
  0
  0
  0
  0
  รวม อนุบาล
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  รวมประถม
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  221
  216
  437
  12
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  187
  215
  402
  12
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  159
  246
  405
  11
  รวมมัธยมต้น
  567
  677
  1,244
  35
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  141
  240
  381
  11
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  115
  215
  330
  11
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  125
  206
  331
  11
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  381
  661
  1,042
  33
  รวมทั้งหมด
  948
  1,338
  2,286
  68

  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

  Loading...

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคมสันต์ ชุมอภัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชิต เถาว์เมฆ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวณัฎฐินี ลีปา

 • นายอธิวัต วโรพัฒน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,879
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0-4329-1711 อีเมล์: pwwk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ชัชชัย พระราช โทรศัพท์: 08195450 อีเมล์: chatkankae@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]