โรงเรียนบ้านนาโคก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโคก


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
17
6
23
1
อบ.2
10
14
24
1
รวม อบ.
27
20
47
2
ป.1
12
14
26
1
ป.2
20
14
34
1
ป.3
16
7
23
1
ป.4
15
19
34
1
ป.5
18
17
35
1
ป.6
17
22
39
1
รวมประถม
98
93
191
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
113
238
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...

นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาโคก

นางวิไลวรรณ พิมพ์มุข
นายพีระ ศรีชมพล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,123
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042071068 อีเมล์: nakhok2515@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รติมณีฐ์ ชัชวาลย์ โทรศัพท์: 0899408253 อีเมล์: 42010060@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]