• Facebook โรงเรียน
 • ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  7
  10
  17
  1
  อนุบาล 3
  9
  3
  12
  1
  รวม อนุบาล
  16
  13
  29
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  11
  18
  29
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  17
  8
  25
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  13
  10
  23
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  9
  8
  17
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  13
  12
  25
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  13
  16
  29
  1
  รวมประถม
  76
  72
  148
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  10
  5
  15
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  10
  7
  17
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  10
  5
  15
  1
  รวมมัธยมต้น
  30
  17
  47
  3
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  122
  102
  224
  11

  ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

  Loading...

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวศิริพร จิตรโคตร

 • นายอำพร วงค์สว่าง

 • ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • พัฒนาความรู้
 • การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  tepe online
  dltv / dlit

  codingthailand
  ติวฟรี.com
   

   

 • แบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการ
 •  

 • ผลการให้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,745
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042414783 อีเมล์: 43020145@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวิศวะ ศรีสะอาด โทรศัพท์: 0801856653 อีเมล์: bus43210@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]