• การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • [O39]  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  [O40]  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  [O41]  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
  [O43]  การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  4
  8
  12
  1
  อนุบาล 3
  19
  15
  34
  2
  รวม อนุบาล
  23
  23
  46
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  103
  82
  185
  5
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  77
  93
  170
  5
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  89
  90
  179
  5
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  93
  90
  183
  5
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  79
  95
  174
  5
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  72
  77
  149
  5
  รวมประถม
  513
  527
  1,040
  30
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  30
  13
  43
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  24
  17
  41
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  18
  14
  32
  2
  รวมมัธยมต้น
  72
  44
  116
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  608
  594
  1,202
  39

  ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

  Loading...

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางธัญพิชชา อุดเป็ง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจิรภัทร วังที
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจักรพงศ์ ไชยคำ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางฉันทนา สุคณากุล

 • นางปรัชธษร จันทร์ใจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

25,002
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-266029 อีเมล์: maemoh.abms@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกศกานต์ นันเปียง โทรศัพท์: 0800649270 อีเมล์: katekarn@abms1.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]