โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
 


 • ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  20
  19
  39
  2
  อนุบาล 3
  19
  12
  31
  1
  รวม อนุบาล
  39
  31
  70
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  20
  22
  42
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  21
  11
  32
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  12
  18
  30
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  17
  14
  31
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  18
  18
  36
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  14
  20
  34
  1
  รวมประถม
  102
  103
  205
  7
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  16
  10
  26
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  13
  13
  26
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  20
  15
  35
  1
  รวมมัธยมต้น
  49
  38
  87
  3
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  190
  172
  362
  13

  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

  Loading...

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเจษฎารัตน์ สังข์ศิลป์ชัย

 • นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,853
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โทรศัพท์: 076-391214 อีเมล์: aonambor@hotmail.com
Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]