• กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน


วิสัยทัศน์ (VISION)

            ภายในปี 2560 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน พัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยี สามัคคีในชุมชน ครูและผู้เรียนทุกคนพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
 

 

อัตลักษณ์

โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน คือ ยิ้มง่ายไหว้งาม

 

 

เอกลักษณ์

คือ วินัยดี วิถีไทย ชุมชนร่วมใจพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-06-14 14:39:33 น.

นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดินทรายอ่อน

นางนงนุช เอกทัศน์
นายจักรพงษ์ ทองสว่างสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,633
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: 042100258 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ณิฐา ศรีวงศ์ โทรศัพท์: 0872266655 อีเมล์: nitha6655@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]