โรงเรียนบ้านนาโคก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านนาโคก


ภายในปี  2559  โรงเรียนบ้านนาโคก  ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยยึดหลักคุณธรรม  นำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข  เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย  กว้างไกลทันต่อเหตุการณ์  ประสานชุมชน บุคลากรทุกคนพร้อมอุทิศให้ลูกศิษย์มีความรู้เป็นนักสู้ที่เข้มแข็ง  สุขภาพแข็งแรงและสุภาพอ่อนโยน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-03 12:46:21 น.

นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาโคก

นางวรรณิกา สีตาลแก้ว
นางไมตรีจิตร แดงมะลัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,131
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042071068 อีเมล์: nakhok2515@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รติมณีฐ์ ชัชวาลย์ โทรศัพท์: 0899408253 อีเมล์: 42010060@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]