โรงเรียนบ้านนาดินดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านนาดินดำ


วิสัยทัศน์


เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-29 13:07:03 น.

นายสมเชาว์ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาดินดำ
นายนิเทศ ภูคงคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาดินดำ

นางสุกัญญา ใครอุบล
นางสวรรค์ จันทนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

989
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042072422 อีเมล์: nadimdam@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ลือเดช ป้องศิริ โทรศัพท์: 42010025 อีเมล์: nadimdam@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]