โรงเรียนบ้านกกทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านกกทอง


 วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านกกทองมีคุณธรรม นำความรู้  มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน รักชาติ รักความเป็นไทย รักการออกกำลังกายเป็นนิจ    

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-28 13:42:57 น.

นายสุพจน์ นาเลาห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกกทอง

นางทิพยา เกศเกื้อวิริยะนนท์
นางกรรณิการ์ แสงโสดา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,054
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกกทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042870359 อีเมล์: kokthong@loei1.go.th/
เว็บมาสเตอร์:: นายทีปกร โพธิ์จันทร์ โทรศัพท์: 0872147995 อีเมล์: sakuraba@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]