โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59


วิสัยทัศน์ 

เสมอภาคทางการศึกษา          พัฒนาคุณภาพได้มาตรฐาน 

บริหารแบบมีส่วนร่วม               เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ 

มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

 

ปรัชญา : จัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ ๒  โดยสร้างโอกาสแก่ผู้เรียน  ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ให้ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง ใฝ่เรียนรู้  ครูเป็นครูมืออาชีพ  มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-30 09:10:41 น.

นางศิวยา รักคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59

นางอวยพร สอนพรม
นางมิลันตี นฤเขตอุดมบดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,089
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042070459 อีเมล์: nasee@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กรีฑาพล ศรพรหม โทรศัพท์: 042070459 อีเมล์: ืnasee@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]