โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)


วิสัยทัศน์

         องค์กรที่เน้นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม ชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยีสู่ประชาคมอาเซียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-27 13:14:17 น.

นายไพทูล บุญมั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)

นางพูนพิพัฒน์ ร่มรื่น
นางฉวี จันทร์พล
สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,658
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0041 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นเรศ บุญไชย โทรศัพท์: 0895757517 อีเมล์: nares.boon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]