โรงเรียนบ้านโนนท่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านโนนท่อน


วิสัยทัศน์ (Vision)

          ภายในปี  2557  โรงเรียนบ้านโนนท่อน จะร่วมมือกับชุมชนจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีวินัย และมีความรับผิดชอบในตนเอง มีสุขภาพตามเกณฑ์  รู้จักแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้อำนวยต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีแผนพัฒนาและประเมินผลอย่างเป็นระบบ

                                                                                                                                           ปรัชญา

                                                                                                                                  พหุนํ  ปณฑิโตชิเว

                                                                                                                 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพ่อมหาชน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

ไม่พบข้อมูล
นายอนุพล อุปนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนท่อน

นางวีระนุช ปติตังโข
นายสถิต ปาปะขาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,878
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนท่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0141 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สถิต ปาปะขา โทรศัพท์: 0854573702 อีเมล์: Sathit.papakha.@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]