โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม


วิสัยทัศน์  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา มีส่วนร่วมกับชุมชนบนพื้นฐานความเป็นไทย และวิธีชีวิตแบบพอเพียง ภายในปี 2560

ปรัชญา  ผู้มีความรู้ดี เป็นผู้เจริญ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-04-23 12:04:32 น.

นายอานนท์ นนทวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนสูงพิทยาคม

นางสิริณัฏฐ์ ทองวิสูง
นายลิขิต จุลสอน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,217
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043124639 อีเมล์: nonsoongpittayakom.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุดประสงค์ ทองน้อย โทรศัพท์: 0879478774 อีเมล์: ่jtobjective@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]