โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม


วิสัยทัศน์  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา มีส่วนร่วมกับชุมชนบนพื้นฐานความเป็นไทย และวิธีชีวิตแบบพอเพียง ภายในปี 2560

ปรัชญา  ผู้มีความรู้ดี เป็นผู้เจริญ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:11:36 น.

ไม่พบข้อมูล
นายอานนท์ นนทวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนสูงพิทยาคม

นางอุ่นเรือน ช่างนอก
นางสิริณัฏฐ์ ทองวิสูงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,773
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043124639 อีเมล์: nonsoongpittayakom.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกฤษณ์ วิชัยวงษ์ โทรศัพท์: 0956615640 อีเมล์: sarawoot_tor@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]