โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา


วิสัยทัศน์

              โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา  มุ่งมั่นจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานชาติ  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

               " ทนโต  เสฏโฐ  มนุสเสสุ "   ผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมประเสริฐในหมู่มนุษย์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.

ไม่พบข้อมูล
นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชารัฐพัฒนศึกษา

นางสุพรรษา บุญสิทธิ์
นายรักพงศ์ กั้ววิจงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,913
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-840457 อีเมล์: pracharatprs@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สาคร วรวะไล โทรศัพท์: 0621087984 อีเมล์: sakornjust@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]