โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม
ผู้นำด้านกีฬา สืบสานภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพาเศรษฐกิจพอเพียง 
ก้าวสู่อาเซียนปี  2558

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-21 09:39:16 น.

นายสาโรช จันทรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เหล่ากลางวิทยาคม

นางชยาภรณ์ อินอุ่นโชติ
นางอารีย์ เนื้อมั่น
สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,208
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: - อีเมล์: laoklang24@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ตรีสุคนธ์ คูนาเอก โทรศัพท์: 0872214369 อีเมล์: laoklang24@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]