สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม


 

วิสัยทัศน์

คุณธรรมนำความรู้  สู่คุณภาพสากล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญา

    ระเบียบวินัยดี เป็นสิ่งชี้ความเจริญ

 

คติพจน์

    สุขา สังฆัสสะ สามัคคี

    ความพร้อมเพียงของหมู่คณะ  ก่อให้เกิดสุข 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนคุณธรรม

 

อัตลักษณ์

ความรู้คู่คุณธรรม  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-15 16:19:36 น.

นายกฤษณะ เครืออยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าสองยางวิทยาคม

นางนฤมนต์ รัตนเสถียร
นางสาวดลยา แซ่กือ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,330
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 55589101 อีเมล์: tsyschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อธิษฐ์ บุญเจริญ โทรศัพท์: 0999709903 อีเมล์: vengeance_22f@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]