สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม


 

วิสัยทัศน์ ปีการศึกษา 2557-ปัจจุบัน

คุณธรรมนำความรู้  สู่คุณภาพสากล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

วิสัยทัศน์ ปีการศึกษา 2556

คุณธรรมนำความรู้   สู่คณภาพวิชาการ   ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  รู้คุณค่าสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

เทคโนโลยีก้าวหน้า ขยายโอกาสทางการศึกษา บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญา

    ระเบียบวินัยดี เป็นสิ่งชี้ความเจริญ

 

คติพจน์

    สุขา สังฆัสสะ สามัคคี

    ความพร้อมเพียงของหมู่คณะ  ก่อให้เกิดสุข 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน ปี 2559

โรงเรียนคุณธรรม

 

อัตลักษณ์ของนักเรียน  ปี 2559

ความรู้คู่คุณธรรม

 

อัตลักษณ์  ปี 2558

ความรู้คู่คุณธรรม  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-03-18 17:49:33 น.

นายกฤษณะ เครืออยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าสองยางวิทยาคม

นางนฤมนต์ รัตนเสถียร
นางณัฐมล กลิ่นหอม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,790
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 55589101 อีเมล์: tsyschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อธิษฐ์ บุญเจริญ โทรศัพท์: 0999709903 อีเมล์: vengeance_22f@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]