โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี


วิสัยทัศน์        

โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และการมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปรัชญา          

ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต   ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

คำขวัญ          

โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ คุณธรรม ชุมชนร่วมใจใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:17:15 น.

ไม่พบข้อมูล
นายนิติพงษ์ ยาวไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โยธินบูรณะ เพชรบุรี

นางสาคร แก้วอร่าม
นายคุณากร จำปาเงินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,420
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 032-562305 อีเมล์: yothinphet.net@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิสิทธิ์ วงศ์พันธุ์ทอง โทรศัพท์: 0861755949 อีเมล์: apisit42yim@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]