โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี


วิสัยทัศน์        

โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และการมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปรัชญา          

ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต   ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

คำขวัญ          

โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ คุณธรรม ชุมชนร่วมใจใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-12-02 16:21:48 น.

นายนิติพงษ์ ยาวไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โยธินบูรณะ เพชรบุรี

นางจันทนา พิทักษานุรัตน์
นายคุณากร จำปาเงิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,444
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 032-562305 อีเมล์: yothinphet.net@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธิติมา เพ่งพิมพ์ โทรศัพท์: 032562305 อีเมล์: yothinphet@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]