โรงเรียนละแมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนละแมวิทยา


ปรัชญาของโรงเรียน    

เสริมสร้างปัญญา  พัฒนาอารมณ์  สังคมสัมพันธ์ 

วิสัยทัศน์

พัฒนาองค์การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้  ควบคู่ภูมิทัศน์  สัมผัสชุมชน  มุ่งผลสู่มาตรฐานการศึกษา  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-12-21 07:54:44 น.

นายประทีป มณีบางกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ละแมวิทยา

นางนวลักษณ์ ภุมรินทร์
นายโกวิท มุขพริ้ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,907
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละแมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077559104 อีเมล์: lamaewit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โกวิท มุขพริ้ม โทรศัพท์: 0954185972 อีเมล์: g54052511037@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]