โรงเรียนละแมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนละแมวิทยา


ปรัชญาของโรงเรียน    

เสริมสร้างปัญญา  พัฒนาอารมณ์  สังคมสัมพันธ์ 

วิสัยทัศน์

พัฒนาองค์การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้  ควบคู่ภูมิทัศน์  สัมผัสชุมชน  มุ่งผลสู่มาตรฐานการศึกษา  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-13 12:13:31 น.

ไม่พบข้อมูล
นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ละแมวิทยา

นางสาวมลฐิตา กลางณรงค์
นางสุพัฒนี เทพพิทักษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,568
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละแมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077559104 อีเมล์: lamaewit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โกวิท มุขพริ้ม โทรศัพท์: 0954185972 อีเมล์: g54052511037@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]