โรงเรียนละแมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนละแมวิทยา


ปรัชญาของโรงเรียน    

เสริมสร้างปัญญา  พัฒนาอารมณ์  สังคมสัมพันธ์ 

วิสัยทัศน์

พัฒนาองค์การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้  ควบคู่ภูมิทัศน์  สัมผัสชุมชน  มุ่งผลสู่มาตรฐานการศึกษา  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-26 10:25:06 น.

ไม่พบข้อมูล
นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ละแมวิทยา

นางสาวมลฐิตา กลางณรงค์
นางสาวจุรีพร บุญพรัดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

18,967
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละแมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077559104 อีเมล์: lamaewit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พบศิริ ขวัญเกื้อ โทรศัพท์: 0629162295 อีเมล์: kong4710@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]