วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านสุโสะ


วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  มีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ         
และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ปรัชญา

บรรยากาศดี  ผู้เรียนมีคุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-05 17:08:47 น.

ไม่พบข้อมูล
นายยุทธ มุสิกะชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสุโสะ

นายโกสินทร์ โสภากัณฑ์
นางสาววริศรา หวุ่นกับหมัดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,979
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสุโสะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: school_206@sk3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายทวี สมหวัง โทรศัพท์: 0863708014 อีเมล์: somwang17@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]