คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน ระเบียบการขอใช้อาคารสถานที่ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
คู่มือประชาชน ระเบียบการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
คู่มือประชาชน ระเบียบการเทียบโอนผลการเรียน โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
คู่มือประชาชน ระเบียบการขอลาออก โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
คู่มือประชาชน ระเบียบการขอผ่ผนผันนักเรียนเข้าเรียน โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
คู่มือประชาชน ระเบียบการขอย้ายออกนักเรียน โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
คู่มือประชาชน ระเบียบการขอย้ายนักเรียน โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
คู่มือประชาชน ระเบียบการรับนักเรียนโรงเรียนรุจีจินตกานนท์


นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รุจีจินตกานนท์

นางสุมาลี เหล่ามาลา
นายอำพร วงค์สว่าง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042414783 อีเมล์: 43020145@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอดิพงษ์ อินทร์พรหม โทรศัพท์: 0850838505 อีเมล์: pang_adipong@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ