• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  วิสัยทัศน์
  "ภายในปี 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นองค์กรขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายสู่คุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"

  กลยุทธ์
  1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานระดับสากล
  2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เสมอภาคและทั่วถึง
  3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

  ค่านิยมองค์กร : “รู้คน รู้งาน บริการเป็นหน้าที่”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-31 13:48:27 น.
 • ผอ.สพท.

 • นายไพโรจน์ พรมสอน
 • รอง ผอ.สพท.

 • นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ

 • E-Service
 • e-mes

  obec resizeสถิติการเข้าเยี่ยมชม

32,187
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง 334 ม.4 บ้านฝากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410 อีเมล์: work@sesao19.go.th

เว็บมาสเตอร์:: ณัฐพงศ์ บุญเหลือ โทรศัพท์: 0801558446 อีเมล์: planspm19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB Area CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2
[ติดต่อทีมพัฒนา]